Rehabilitación Casilla do Bañal

 • Casilla do bañal 010
 • Casilla do bañal 020
 • Casilla do bañal 030
 • Casilla do bañal 040
 • Casilla do bañal 050
 • Casilla do bañal 060
 • Casilla do bañal 070
 • Casilla do bañal 080
 • Casilla do bañal 090
 • Casilla do bañal 100
 • Casilla do bañal 110
 • Cailla do bañal 120

TITULO:

«Rehabilitación do Centro Cultural da Casilla do Bañal»

PROMOTOR:

Concello de As Pontes